Experimentální chovný program – Andamanská kočka

Cíl programu

 • Návrat k původnímu typu orientální kočky z počátku chovného programu v padesátých letech. Do dnešních časů takové zůstaly pouze u CFA jako plemeno Havana Brown.

 • Orientální kočka typově odpovídají standardu Havana Brown (dle CFA), Thajské kočky (dle TICA), či Tonkinské kočky (dle GCCF).

 • Umírněný orientální vzhled, který leží uprostřed mezi trendy sledovanými v chovných programech Orientální a Bombajské kočky (dle standardu CFA či TICA).

Motivace

Během chovu Siamské a Orientální kočky směřoval vývoj tělesného typu k cíli, který si již výrazně liší od přírodní formy původních importovaných koček z oblasti jihovýchodní Asie. Na počátku 20. let GCCF odmítl chov siamských koček s plnou, barmskou a tonkinskou kolorací, později byli v chovu potlačeni jedinci s kompaktnější tělesnou stavbou a kulatější hlavou. Cílem je návrat v původním formám, blízkým přírodním kořenům plemene.

Podobná plemena

Khao Manee

Je původním thajským plemenem (barevnou varietou) v barvě bílé. Ze známých důvodů se v chovu používají všechny možné původní barevné variety thajských koček. Khao Manne odpovídá typem a barevností plemeni, jež je předmětem tohoto chovného programu. Je ovšem velmi vzácné. V rámci chovu Khao Manne je cílem bílá barva, ostatní barevné variety jsou pouze pomocné, což dává smysl existenci plánovaného plemene.

Korat

V některých chovatelských asociacích je připuštěna pouze modrá barva, která je v patřičné kvalitě charakteristických znakem plemene. Korat ovšem existuje i v barvě lila a variantách s redukovanou kolorací (mimo Thajsko jsou známi pouze se siamským zesvětlením). Korat nebyl nikdy křížen se siamkami starého typu. Je to specifická varianta thajské kočky s charakteristickým tvarem hlavy, umírněného tělesného typu.

Asijská plemenná skupina

V GCCF je Burmila chována v liniích s vysokým podílem krve barmánek, tělesný typ se od barmské kočky neliší, kromě barvy chinchila, jsou chovány v kouřových a kresbových varietách, taktéž v plných barvách a redukované koloraci barmského typu. Existují i polodlouhosrsté varianty. Tělesný typ odpovídá britské (tradiční) Barmské kočce.

Mandalay

Plemeno vzniklo na Novém Zélandu zkřížením domácí kočky evropského původu s Barmskou kočkou. Tělesný typ odpovídá tradiční Barmské kočce. Chová se pouze v plných barvách, jedinci s redukovanou kolorací jsou registrováni jako Barmská kočka.

Realizace

Pro realizaci lze použít plemena s vysokým podílem předků importovaných z Thajska a okolních zemí. V případě koček bez PP lze použít jedince nebudící zjevné podezření na hybridizaci (nadměrně vyvinutá podsada, nápadně mohutná tělesná stavba). Ačkoliv je Ocicat z 3/5 siamka, lze jeho použití zvážit, nikoliv přímo doporučit. Výhodou je ideální tělesná stavba, a ve spojení s Thajskou kočkou, rychlejší postup k cílovému typu.

Přípustná křížení pro první generaci

 • Orientální kočka a krátkosrstá orientálního typu - [OK]

 • Orientální kočka a Thajská kočka – [OT]

 • Orientální kočka a Tonkinská - [ON]

 • Orientální kočka a Barmská kočka - [OB]

 • Krátkosrstá orientálního typu a Asijská kočka - [KA]

 • Thajská kočka a Asijská kočka - [TA]

 • Krátkosrstá orientálního typu a Ocicat - [TC]

 • Thajská kočka a Ocicat – [TC]

Krátkosrstá orientálního typu – starý typ siamky bez PP

Asijská kočka – Burmila s vyšším podílem Barmské kočky, než je v liniích FIFE obvyklé.

Ocicat - s preferencí genotypu Aa—CC

Přípustná křížení pro druhou generaci

OK krátkosrstá orientálního typu

OK ⊗ THA

OK ⊗ TON

OK ⊗ BUR